Načítavam, čakajte prosím ...

1) Aký je rozdiel medzi teplovzdušnou a teplovodnou peletovou pecou?

Teplovzdušná peletová pec má v sebe zabudovaný ventilátor pomocou ktorého je teplý vzduch rozprevádzaný do celej miestnosti. Teplovodná peletová pec má výmenník, kde sa ohrieva voda a preto tento typ pece musí byť pripojený k radiatórom.

2) Sú peletové pece hlučné?

Peletové pece sú navrhnuté na používanie v interiéri, takže pri svojej prevádzke nenarúšajú pohodlie zákazníkov. Ventilátor na vzduch v teplovzdušných peletových peciach má 63 dBA.

3) Majú teplovodné peletové pece a kotly zabudované čerpadlá a expanznú nádobu?

Teplovodné peletové pece majú expanznú nádobu a čerpadlo zabudované od výrobcu.Teplovodné peletové kotly od spoločnosti Mareli Systems čerpadlá a expanzné nádrže nemajú zabudované. Teplovodné peletové pece a kotly od spoločnosti Alfa Plam expanzné nádoby a čerpadlá majú zamontované už od výroby.

4) Aká je spotreba peliet pri peletových peciach?

Každý druh peletovej peci má inú spotrebu peliet, ktorá sa mení v závislosti od výkonu konkrétnej pece. Záleží aj v akom režime sa nachádza. Každá peletová pec má rôzne režimy, väčšinou 5 (závisí to od výrobcu). Spotreba pre každý režim je iná. Napríklad 20kW kachle s najmenším výkonom spotrebovaným na prevádzku spotrebujú 1,5 kg peliet, kým režim 5 minie 4,5 kg peliet za 1 hodinu. Podľa toho, koľko hodín denne je peletová pec zapnutá, dá sa spotreba jednoducho vypočítať. Spotrebu kachlí udávajú výrobcovia v technických vlastnostiach výrobku.

5) Musia sa peletové pece čistiť pravidelne?

Samozrejme, aj keď sa jedná o automatické peletové pece, ich pravidelné čistenie prispieva k zvýšeniu životnosti produktu. Je potrebné, aby sa pec pravidelne čistila podľa pokynov výrobcu kachlí. V ideálnom prípade by sa spaľovacia komora a ohnisko mali čistiť pred každým zapnutím kotla, kým je kotol studený.

6) Môžem peletové pece/kotly ovládať aj na diaľku?

Áno, je to možné pomocou WiFi ovládača. Podmienkou je teda mať WiFi pripojenie. Zákazník ovláda zariadenie pomocou mobilnej aplikácie, ktorú si jednoducho vie stiahnuť do svojho mobilného telefónu. WiFi ovládač vie namontovať do pece náš servisný technik, ktorý vie aj v prípade potreby pomôcť s aplikáciou. WiFi termostaty odporúčame predovšetkým k teplovodným peletovým peciam.

7) Sú peletové pece bezpečné?

Sú veľmi bezpečné. Majú zabudované elektronické a mechanické termostaty, ktoré neustále monitorujú teplotu na určitých miestach a v prípade potreby znížia výkon alebo vypnú pec, ak dosiahne určitý bod prevádzky.

8) Ako zistím, že akú výkonovo silnú potrebujem peletovú pec?

Na zistenie výkonu peletovej pece môže zákazník použiť „Pec figurátor“, ktorý nájde na našej stránke na hornej lište. Keďže peletová pec vykuruje celú oblasť, tak je potrebné pomerať celú miestnosť v m3. . Na výber výkonu pece vplývajú však aj iné faktory – či sa jedná o nový alebo starší dom, zateplený alebo nezateplený.
Odporúčame, aby sa zákazník poradil s odborníkom – kúrenárom, alebo projektantom. On zváži tepelné straty a odporučí výkonovo najvhodnejšiu pec pre zákazníka. Takisto odporúčame, aby aj inštaláciu pece uskutočnil kúrenár.